Splošni pogoji

Definicije pojmov

Lastnik, skrbnik in upravitelj spletnega mesta in domene www.moxture.com je MOXTURE d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje

Spletno mesto predstavljajo vse strani in podstrani v okviru naslova www.moxture.com.

​Uporabnik spletnega mesta je posameznik, ki obišče spletno stran na spletnem mestu www.moxture.com.

 

Sprejem splošnih pogojev

​Uporabnik je zavezan k upoštevanju splošnih pogojev. Uporabnik z uporabo spletne strani www.moxture.com sprejema splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

 

Avtorske in sorodne pravice

​Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.moxture.com je delno in časovno neomejeno last MOXTURE d.o.o. in je avtorsko zaščiten z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila štejejo tudi slikovno, avdio in video gradivo ter celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporaba besedil, fotografij ali avdio-video materialov je dovoljena le pod naslednjimi pogoji:

 • iz besedila, fotografije ali avdio-video materiala mora biti razvidno avtorstvo ter spletno mesto objave izvirnika na strani moxture.com.
 • v tiskani izdaji besedila mora biti navedeno avtorstvo ter domena mesta objave moxture.com;

V kolikor uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, na lastnika v celoti, časovno in krajevno neomejeno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Omejitev odgovornosti

Uporabnik se zaveda:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,…), ponudnik ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev.
 • Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev.
 • Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
 • Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk.

 

Starostne omejitve in odgovornost

Pri uporabi spletnih strani ni starostnih omejitev. Uporaba spletnih strani je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanje obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Uporabnik se zaveže:
 • Da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
 • Da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh.
 • Da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in / ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani.
 • Da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani.
 • Da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem in / ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi.

Reklamacije

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na office@moxture.com.

Kršenje pogojev uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja in / ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov office@moxture.com.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev uporabe

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te pogoje uporabe, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.moxture.com ali preko elektronske pošte, posebej če se spremembe nanašajo na spremembo politike varovanja osebnih podatkov.

Odpoved del

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec / Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

 

– odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
– odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
– odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
– odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

V Šmarju-Sap, dne 04.04.2021. 

 

Varovanje osebnih podatkov

Splošno

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje največ naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • telefonska številka;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnih straneh;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu (če spletna stran to funkcionalnost omogoča).

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke obdeloval v naslednje namene:

 • Za komunikacijo z uporabnikom glede oddanih povpraševanj po izdelkih oz. v primeru vprašanj uporabnikov. V ta namen bo ponudnik osebne podatke hranil tako dolgo, dokler so ti potrebni za komunikacijo s stranko.
 • Za pošiljanje občasnih e-novic o aktualnih dogodkih in ponudbah, o promocijski ponudbi in o ostalih zadevah, ki bi uporabnika morebiti zanimale. Ponudnik bo osebne podatke za te namene hranil samo ob eksplicitnemu in nedvoumnemu predhodnemu soglasju uporabnika. Osebne podatke bo hranil do preklica, ki ga uporabnik lahko poda s poslanim sporočilom na e-naslov office@moxture.com

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovih spletnih strani. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen:

 • pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev,
 • če bi to od njega zahtevale državne oblasti,
 • če je taka obveznost določena v zakonu,
 • ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi, razen v namene, ki jih uporabnik eksplicitno in nedvoumno predhodno dovoli.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani (spletne trgovine). Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Piškotki

Spletna stran www.moxture.com za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje uporabljajo t.i. piškotke.

S tem uporabnikom spletne strani zagotovimo optimalen prikaz vsebin, hkrati pa piškotke uporabljamo za spremljanje statistike obiska spletnih strani. O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob prvem obisku spletnih strani. V kolikor se uporabniki strinjajo z uporabo piškotkov, lahko sporočilo skrijejo in nadaljujejo z uporabo spletnih strani.
MOXTURE piškotkov posreduje zunanjim ponudnikom storitev za prikazovanje reklamnih sporočil.

O piškotkih

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran shrani na vaš računalnik. Za optimalno delovanje spletne strani, so nekateri piškotki nujno potrebni. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi lahko pomagali pri odkrivanju identifikacije uporabnika, zato vam v primeru uporabe spletnih strani priporočamo privolitev k uporabi piškotkov.

Veljavnost splošnih pogojev

MOXTURE si pridržuje pravico, da to spletno stran in te pogoje kadarkoli spremeni, spremenjeni pogoji uporabe pa pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor ponudnika, v Grosupllje, dne 04.04.2021.